Profil

Više od 45 godina životnog iskustva, više od 15 godina iskustva kao mama, više od 10 godina iskustva s dijabetesom tipa 1 kod mlađeg djeteta. Završila matematičku gimnaziju pa arhitekturu. Autorski sudjelovala u više zanimljivih manjih te većih arhitektonskih projekata. Prije desetak godina napisala Dijabetes, prilika za promjenu i zatim Do 41°C, zdravlje i budućnost na tanjuru. Osnovala i vodila neprofitnu udrugu 3L, osmislila i provodila mnogo projekata od kojih izdvajam inicijativu za projekt gradskih vrtova u Zagrebu, namjenski film Dječja posla te volonterski projekt Slatki servis. Više od 5 godina fokusirana na ekološku gradnju. Volim prirodno i sve boje. Recimo da se vidim u “stalna je samo promjena” i „mi smo i umjetnici i umjetničko djelo“.